Літографія Ділявера Сейтаптієва
В.Голобородько.
«Українські птахи в українскому краєвиді»